جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: سحر بختیاری سید آباد

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: سحر بختیاری سید آباد

۱۱ شهریور ۱۳۹۸ | ۲۰:۱۳ کد : ۱۴۱۲۸ جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۱۵۰
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: سحر بختیاری سید آباد

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان: ارائه مدلی برای کنترل میزان تولید گازهای گلخانه ای در پروژه های عمرانی نسبت به پیشرفت پروژه با استفاده از روش ارزش کسب شده فازی : یک مطالعه موردی پروژه عمرانی در ایران

 

 

دانشجو: سحر بختیاری سید آباد

 

 

 

استاد راهنما: دکتر مهدی حاجی رضائی

 

                                                                                                                                                                                                     

تاریخ برگزاری دفاعیه12/06/ 98ساعت  116:30

         مکان : آمفی تئاتر