جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: غزاله نصرتی

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: غزاله نصرتی

۱۱ شهریور ۱۳۹۸ | ۲۰:۱۳ کد : ۱۴۱۲۷ جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۱۴۲
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: غزاله نصرتی

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان: رتبه بندی شرکت های دارویی با استفاده از روش موجک و تئوری شبکه

 

 

دانشجو: غزاله نصرتی

 

 

 

استاد راهنما: دکتر پریا سلیمانی

 

                                                                                                                                                                                                     

تاریخ برگزاری دفاعیه12/06/ 98ساعت  11:30

 

         مکان : آمفی تئاتر