جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: محمدرضا عالم زاده

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: محمدرضا عالم زاده

۱۱ شهریور ۱۳۹۸ | ۲۰:۱۲ کد : ۱۴۱۲۶ جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۱۲۲
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: محمدرضا عالم زاده

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان: تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سرمایه گذاری بازار سهام: تجزیه و تحلیل داده های پانل

 

 

دانشجو: محمدرضا عالم زاده

 

 

 

استاد راهنما: دکتر احمد ملابهرامی

 

                                                                                                                                                                                                     

تاریخ برگزاری دفاعیه12/06/ 98ساعت  8:30

         مکان : آمفی تئاتر