جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: علیرضا نمایندگی

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: علیرضا نمایندگی

۱۱ شهریور ۱۳۹۸ | ۲۰:۱۰ کد : ۱۴۱۲۵ جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۱۲۷
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: علیرضا نمایندگی

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان: مدلسازی زنجیره تامین صنعت نفت با استفاده از تحلیل دینامیکی سیستم ها

 

 

دانشجو: علیرضا نمایندگی

 

 

 

استاد راهنما: دکتر محمدعلی افشار کاظمی

 

                                                                                                                                                                                                     

تاریخ برگزاری دفاعیه12/06/ 98ساعت  10

         مکان : آمفی تئاتر