راهنمای درخواست مجوز خروج از کشور مشمولان خدمت وظیفه عمومی ویژه اربعین

راهنمای درخواست مجوز خروج از کشور مشمولان خدمت وظیفه عمومی ویژه اربعین

۰۳ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۷:۴۰ کد : ۱۴۰۶۵ اطلاعیه های دفتر فرهنگ اطلاعیه های امور دانشجویی
تعداد بازدید:۲۸
راهنمای درخواست مجوز خروج از کشور مشمولان خدمت وظیفه عمومی ویژه اربعین