اطلاعیه سهمیه های دوره کارآموزی

اطلاعیه سهمیه های دوره کارآموزی

۳۰ تیر ۱۳۹۸ | ۱۱:۳۵ کد : ۱۴۰۱۷ اطلاعیه های امور دانشجویی اطلاعیه های پژوهشی
تعداد بازدید:۱۳۰
اطلاعیه سهمیه های دوره کارآموزی

مجوز

سهمیه­های دوره کارآموزی

شرکت تجهیزات پزشکی رئوف

سال 1398-1399

 

ردیف

کد رشته

             مقطع

رشته تحصیلی

گرایش

1

127

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی برق

الکترونیک

2

118

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق

الکترونیک

3

106

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی برق

قدرت

4

129

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

---

5

125

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق

قدرت

6

128

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی برق

قدرت

7

172

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق

---

8

124

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق

مخابرات

9

114

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق

کنترل

10

132

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق

کنترل

11

170

کارشناسی پیوسته

مهندسی صنایع

تولید صنعتی

12

173

کارشناسی پیوسته

مهندسی صنایع

برنامه ریزی و تحلیل سیستم­ها

13

174

کارشناسی پیوسته

مهندسی صنایع

 تکنولوژی صنعتی

14

175

کارشناسی پیوسته

مهندسی صنایع

---

 

 

 

 

ظرفیت پذیرش کارآموز در شرکت تجهیزات پزشکی رئوف برای دانشجویان واجد شرایط در جدول فوق

ردیف

رشته تحصیلی

ظرفیت پذیرش

1

مهندسی صنایع

تابستان

10 نفر

2

مهندسی صنایع

نیمسال اول  

10 نفر

3

مهندسی صنایع

نیمسال دوم

10 نفر

4

مهندسی برق

تابستان

10 نفر

5

مهندسی برق

نیمسال اول 

10 نفر

6

مهندسی برق

نیمسال دوم

10 نفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس شرکت مذکور:

تهران- خیابان سهروردی- خیابان خرمشهر- خیابان عربعلی- کوچه هفتم- پلاک 24