جلسه پیش دفاع از رساله دکتری دانشجو: محمود اسفندیاری

جلسه پیش دفاع از رساله دکتری دانشجو: محمود اسفندیاری

۲۳ تیر ۱۳۹۸ | ۱۶:۱۲ کد : ۱۴۰۰۳ جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۲۷۹
جلسه پیش دفاع از رساله دکتری دانشجو: محمود اسفندیاری

 

 

جلسه پیش دفاع از رساله دکتری

 

  عنوان  : 

ط تحلیل پوششی داده ها  با اعداد مختلط مطالعه موردی: نیروگاه

 

دانشجو: محمود اسفندیاری

 

 

استاد راهنما اول:  جناب­آقای دکتر صابر ساعتی مهتدی

 

استاد راهنما دوم:  جناب آقای دکتر مهرزاد نوابخش

 

استادمشاور: جناب آقای دکتر کاوه خلیلی دامغانی

 

 

 

                                                                                                                         

تاریخ برگزاری:  24/04/98  ساعت 10 صبح

         مکان : آمفی تئاتر