روز و ساعات حضور اساتید جهت پاسخگویی به امور کارآموزی ،پروژه ، پایان نامه ارشد و رساله دکتری

ساعات حضور اساتید جهت پاسخگویی به امور کارآموزی ،پروژه ، پایان نامه ارشد و رساله دکتری

۲۳ تیر ۱۳۹۸ | ۱۵:۳۰ کد : ۱۴۰۰۲ اطلاعیه های امور دانشجویی
تعداد بازدید:۲۵۹
ساعات حضور اساتید جهت پاسخگویی به امور کارآموزی ،پروژه ، پایان نامه ارشد و رساله دکتری

 

بسمه تعالی

جدول حضور اعضای هیات علمی در دوره تابستان  جهت پاسخگوئی به کار آموزی و پروژه دانشجویان

ردیف

نام استاد

ساعات حضور

آدرس ایمیل

1

 

شهروز بامداد

دوشنبه 10-12   صبح

sh.bamdad2000@yahoo.com

2

 

سیده فاطمه گلریز

دوشنبه 15- 16   صبح

sf_golrizgashti@azad.ac.ir

3

 

حمیدرضا کیا

دوشنبه    10_15صبح

Hr_Kia@azad.ac.ir

4

 

شهناز پیروزفر

دوشنبه 10-12   صبح

sh_piroozfar@azad.ac.ir

5

 

مهدی حاج رضائی

روزهای دوشنبه 15_17 بعد از ظهر با هماهنگی

m26haji@gmail.com

6

 

فرهاد مهمانپذیر

شنبه 16-14 اداره کل آموزش ساختمان ایرانشهر

farhad@azad.ac.ir

7

 

ناصر جاوید

روزهای دوشنبه 10-12

N_javid@azad.ac.ir

8

 

علیرضا واحد وخشوری

روزهای سه شنبه 8_12صبح

A_vahed@azad.ac.ir

9

 

سید رضا امین

روزهای چهار شنبه  12.30-13:30

rezamin@azad.ac.ir

10

 

علی نمکین

روزهای پنج شنبه 10_12 صبح

A_NAMAKIN@YAHOO.COM

11

 

مجید نوجوان

روزهای دوشنبه 10-12    صبح

mnojavan@azad.ac.ir

12

بهرام فر

روزهای شنبه 15_ 17بعد از ظهر

B_far@azad.ac.ir

13

 

داود محمدی تبار

روزهای  دو شنبه 10-12   صبح

mohammaditabar@gmail.com

14

 

فرشید عبدی

روزهای شنبه 14_16 بعد از ظهر

fa_ie@yahoo.com

 

15

 

امیر عباس شجاعی

روزهای دوشنبه 10_  صبح به بعد

a_shojaie@azad.ac.ir

16

 

حسین غضنفری

روزهای شنبه 30/12_30/13 ظهر

H_ghazanfari@azad.ac.ir

17

 

علیرضا پریزاده

روزهای دو شنبه 10-8 صبح

r.parizad@yahoo.com

18

 

هادی محمدی بید هندی

روزهای سه شنبه 15الی 17 بعد از ظهر

h_mohammadi@azad.ac.ir

19

 

علی اکبر اکبری

روزهای دو شنبه 10-8   صبح

aliakbar.akbari@yahoo.com

20

 

امیر همایون سرفراز

روزهای سه شنبه 16:30 الی 17:30

d r.ahsarfaraz@yahoo.com

21

 

سید محسن سید علی اکبر

روزهای یک شنبه 12 الی 13:30  صبح

hamid_aliakbar2003@yahoo.com

22

 

محمد رضا عاطفی

روزهای شنبه 14_17 بعد از ظهر

Mr_atefi@azad.ac.ir

23

 

اشکان حافظ الکتب

روزهای دو شنبه 10-12   صبح

ashkan.hafez@gmail.com

24

 

پریا سلیمانی

روزهای دو شنبه 10-12   صبح

parya.soleimani@gmail.com

25

 

وحید رضا قضاوتی

روزهای دو شنبه 10-12   صبح

vrghezavati@gmail.com

26

 

حمید توحیدی

روزهای دو شنبه 12-13.30

H_tohidi@azad.ac.ir

27

 

کاوه خلیلی دامغانی

روزهای دو شنبه 10-12   صبح

kaveh.khalili@gmail.com

28

 

صدیق رئیسی

روزهای دو شنبه 10-12   صبح

raissi@azad.ac.ir