جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: حسام مالمیر

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: حسام مالمیر

۲۳ تیر ۱۳۹۸ | ۱۵:۰۹ کد : ۱۴۰۰۱ جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۳۵۳
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: حسام مالمیر

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان: ارزیابی و انتخاب پیمانکار شخص ثالث در لجستیک معکوس با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره ترکیبی (ahp,waspas ) با در نظر گرفتن ریسک

 

 

دانشجو: حسام مالمیر

 

 

 

استاد راهنما: دکتر وحیدرضا قضاوتی

 

 

                                                                                                                                                                                                     

تاریخ برگزاری دفاعیه25/4/98 ساعت 15

         مکان : آمفی تئاتر