جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: محمد ملاباشی

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: محمد ملاباشی

۲۳ تیر ۱۳۹۸ | ۱۵:۰۷ کد : ۱۴۰۰۰ جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۳۰۵
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: محمد ملاباشی

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان: مدل سازی مساله مکان یابی مسیریابی در یک زنجیره تامین مواد خطرناک با در نظرگرفتن پنجره های زمانی سخت و نرم

 

 

دانشجو: محمد ملاباشی

 

 

 

استاد راهنما: دکتر علی اکبر اکبری

 

                                                                                                                                                                                                     

تاریخ برگزاری دفاعیه31/04/98ساعت  16

         مکان : آمفی تئاتر