جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: معصومه خطاطی

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: معصومه خطاطی

۲۸ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۱:۴۰ کد : ۱۳۹۰۲ جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۳۰۴
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: معصومه خطاطی

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان: توسعه مدل ریاضی زنجیره تامین حلقه بسته با در نظرگرفتن ارزش در معرض ریسک فازی)

 

 

دانشجو: معصومه خطاطی

 

 

 

استاد راهنما: دکتر وحیدرضا قضاوتی

 

 

                                                                                                                                                                                                     

تاریخ برگزاری دفاعیه28/03/98   ساعت  8:30

         مکان : آمفی تئاتر