جلسه ارائه سمینار از رساله مقطع دکتری دانشجو: بهناز پورولیخان نوخندان

جلسه ارائه سمینار از رساله مقطع دکتری دانشجو: بهناز پورولیخان نوخندان

۲۵ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۹:۵۰ کد : ۱۳۸۸۹ جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۳۷۲
جلسه ارائه سمینار از رساله مقطع دکتری دانشجو: بهناز پورولیخان نوخندان

 

 

جلسه ارائه سمینار از رساله مقطع دکتری

 

  عنوان  : 

طراحی یک مدل چند دوره ای بهینه سازی سبد سهام در حالت رقابتی و شرایط عدم قطعیت با تمرکز بر سرمایه گذاران عمده

دانشجو: بهناز پورولیخان نوخندان

 

استاد راهنما:  جناب­آقای دکتر کاوه خلیلی دامغانی

استاد مشاور: جنا ب آقای دکتر اشکان حافظ الکتب

استاد مشاور: جنا ب آقای دکتر حسین دیده خانی

 

                                                                                                                         

تاریخ برگزاری دفاعیه:  27/03/98 ساعت  09

         مکان : آمفی تئاتر