جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: احمد فرد باستانی

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: احمد فرد باستانی

۲۰ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۹:۵۹ کد : ۱۳۸۷۸ جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۲۶۶
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: احمد فرد باستانی

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان: توسعه یک مدل ریاضی درحمل ونقل ریلی وجاده ای محموله های باری درخطوط ترانزیتی (مطالعه موردی: محوربندرعباس - سرخس)

 

دانشجو: احمد فرد باستانی

 

 

استاد راهنما: دکتر سعداله ابراهیم نژاد

 

 

 

تاریخ برگزاری دفاعیه ۲۱/۰۳/۹۷ ساعت ۱۰

مکان: آمفی تئاتر