جلسه دفاع از رساله نهایی مقطع دکتری دانشجو: راضیه کشاورز فرد

جلسه دفاع از رساله نهایی مقطع دکتری دانشجو: راضیه کشاورز فرد

۱۹ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۲:۲۰ کد : ۱۳۸۶۷ جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۲۰۵
جلسه دفاع از رساله نهایی مقطع دکتری دانشجو: راضیه کشاورز فرد

 

 

جلسه دفاع از رساله نهایی مقطع دکتری

 

عنوان: بهینه سازی یک سیستم کنترل موجودی با نرخ تقاضا و تولید وابسته به زمان و در نظر گرفتن اقلام معیوب

 

 

دانشجو: راضیه کشاورز فرد

 

 

استاد راهنمای اول: دکتر احمد ماکوئی

 

استاد راهنمای دوم: دکتر رضا توکلی مقدم

 

استاد مشاور: دکتر عطاء اله طالعی زاده

 

تاریخ برگزاری دفاعیه ۲۰/ ۰۳ / ۹۸ ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰

مکان: آمفی تئاتر