جلسه دفاع از پیشنهادیه تحقیق مقطع دکتری دانشجو: امیر فرمیهنی فراهانی

جلسه دفاع از پیشنهادیه تحقیق مقطع دکتری دانشجو: امیر فرمیهنی فراهانی

۱۹ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۲:۱۹ کد : ۱۳۸۶۶ جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۱۵۵
جلسه دفاع از پیشنهادیه تحقیق مقطع دکتری دانشجو: امیر فرمیهنی فراهانی

 

 

جلسه دفاع از پیشنهادیه تحقیق مقطع دکتری

 

عنوان: طراحی مدل ارزیابی و سنجش ریسک در پروژه های نفت و گاز با رویکرد تلفیقی پویایی شناسی سیستم و ‏سیستم های عصبی فازی ‏

 

 

دانشجو: امیر فرمیهنی فراهانی

 

 

استاد راهنما: دکتر حسین دیده خانی

استاد مشاور: دکتر امیر عباس شجاعی

استاد مشاور: دکتر مهدی حاجی رضائی تاریخ برگزاری دفاعیه ۲۰/ ۰۳ / ۹۸ ساعت ۱۵:۳۰ مکان: آمفی تئاتر