جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشددانشجو: آزاده زرگریان

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشددانشجو: آزاده زرگریان

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۶:۰۰ کد : ۱۳۸۳۱ جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۲۳۴
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشددانشجو: آزاده زرگریان

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان: مدل‌سازی ارتباط بین بازده و نوسان صنایع انرژی بازار سهام ایران به کاربرد مدل بیزین گارچ

 

 

دانشجو: آزاده زرگریان

 

 

 

استاد راهنما: دکتر محمد صیادی

 

 

 

تاریخ برگزاری دفاعیه ۰۱/۰۳/۹۸ ساعت ۰۰/۱۲ الی ۳۰/۱۳

مکان: آمفی تئاتر