جلسه ارائه سمینار رساله دکتری دانشجو: شیما شیرزادی کندی

جلسه ارائه سمینار رساله دکتری دانشجو: شیما شیرزادی کندی

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۲:۱۰ کد : ۱۳۸۱۴ جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۲۵۳
جلسه ارائه سمینار رساله دکتری دانشجو: شیما شیرزادی کندی

 

جلسه ارائه سمینار رساله دکتری

عنوان :

مساله مسیر یابی-موجودی-توزیع چند هدفه چنددوره ای پایدار با در نظر گرفتن رفتار بیولوژیکی پس از برداشت محصولات غذایی تحت شرایط عدم قطعیت

 

دانشجو: شیما شیرزادی کندی

استاد راهنمای: آقای دکتروحیدرضا قضاوتی

 

استاد مشاور: جناب آقای دکتر رضا توکلی مقدم

 

 

تاریخ برگزاری: ۲۹/۰۲/۹۸ ساعت ۱۰:۳۰

مکان: آمفی تئاتر