جلسه ارائه پیشنهادیه تحقیق از رساله مقطع دکتری

جلسه ارائه پیشنهادیه تحقیق از رساله مقطع دکتری

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۹:۴۲ کد : ۱۳۷۷۲ جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۲۰۸
جلسه ارائه پیشنهادیه تحقیق از رساله مقطع دکتری

 

 

جلسه ارائه پیشنهادیه تحقیق از رساله مقطع دکتری

 

عنوان: خط مشی نگهداری تعمیر پیشگویانه سیستم در معرض زوال و دو نوع تنش تصادفی

 

 

دانشجو: امیر بهادر امیر حسینی

 

 

استاد راهنما: دکتر صدیق رئیسی

استاد مشاور: دکتر اشکان حافظ الکتب

 

 

 

تاریخ برگزاری دفاعیه ۰۹/۰۲/۹۸ ساعت ۴۵/۱۲ الی ۱۵

مکان: آمفی تئاتر