اطلاعیه جلسه دفاع از پروپزال مقطع دکتری دانشجو: محسن کاوسی

اطلاعیه جلسه دفاع از پروپزال مقطع دکتری دانشجو: محسن کاوسی

۲۱ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۶:۴۱ کد : ۱۳۶۸۴ جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۶۹۷
اطلاعیه جلسه دفاع از پروپزال مقطع دکتری دانشجو: محسن کاوسی

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پروپزال مقطع دکتری

 

عنوان :

مدل ریاضی چند هدفه برای مسئله زمانبدی توالی در انبار متقاطع با در نظر گرفتن پنجره زمانی و پایداری

دانشجو: محسن کاوسی

 

 

استاد راهنمای اول: جناب‌آقای دکترحسن جوانشیر

استاد راهنمای دوم: جناب آقای دکتررضا توکلی مقدم

استاد مشاور: جناب آقای دکتر حسین غضنفری

 

 

تاریخ برگزاری دفاعیه: ۲۲/۱۲/۹۷ ساعت ۰۸ الی ۱۰

مکان: آمفی تئاتر