جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: نادر شکاریان

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: نادر شکاریان

۲۱ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۸:۵۶ کد : ۱۳۶۷۵ جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۷۱۹
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: نادر شکاریان

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان: پییش بینی نوسانات بازدهی بیتکوین با استفاده از مدل واریانس ناهمسان شرطی

 

 

دانشجو: نادر شکاریان

 

 

 

استاد راهنما: دکتر پریا سلیمانی

 

 

 

تاریخ برگزاری دفاعیه۲ ۲ /۱۲/۹۷ ساعت ۴۵/۱۲ الی ۴۵/۱۳

مکان: آمفی تئاتر