جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: سمیه مرادی

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: سمیه مرادی

۲۱ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۸:۵۵ کد : ۱۳۶۷۴ جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۶۳۴
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: سمیه مرادی

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان: تاثیر عوامل موثر در اثربخشی پیاده سازی مدیریت دانش بر عملکردخدمات مشتریان فعال در شرکت نفت فلات قاره

 

 

دانشجو: سمیه مرادی

 

 

 

استاد راهنما: دکتر سید محسن سید علی اکبر

 

 

 

تاریخ برگزاری دفاعیه ۲۱/۱۲/۹۷ ساعت ۴۵/۱۲ الی ۴۵/۱۳

مکان: آمفی تئاتر