اطلاعیه مسابقه انتخابی تیم فوتبال و بسکتبال واحد

اطلاعیه مسابقه انتخابی تیم فوتبال و بسکتبال واحد

تعداد بازدید:۲۱۲
اطلاعیه مسابقه انتخابی تیم فوتبال و بسکتبال واحد

انتخابی تیم فوتبال واحد تهران جنوب

 

مدیریت ورزش دانشگاه، در نظر دارد در راستای تشکیل تیم فوتبال جهت حضور در مسابقات دانشگاهی به منظور هماهنگی و انتخاب نفرات برتر یا سابقه بازی باشگاهی دارند. تحت نظر آقای حسین آبانگاه مربی تیم، پنجشنبه ها از ساعت ۱۳ الی ۱۵ چمن طبیعی دانشکده تربیت بدنی، (از تاریخ ۰۹ / ۱۲ /۱۳۹۷) برگزار نماید. جهت اطلاعات بیشتر باشماره تماس ۰۹۳۸۱۰۱۱۶۶۳ حاصل نمایند

 

 

 

مدیریت ورزش دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

۵۵۵۳۲۵۶۶

۵۵۵۴۵۰۳۹

 

انتخابی تیم بسکتبال برادران واحد تهران جنوب

 

مدیریت ورزش دانشگاه، در نظر دارد در راستای تشکیل تیم بسکتبال جهت حضور در مسابقات دانشگاهی به منظور هماهنگی وانتخاب نفرات برتر زیر نظر آقای خاتمی مربی تیم، از ۲ شنبه ۱۳ / ۱۲ / ۹۷ از ساعت ۱۸ الی ۲۰ سالن دانشکده فنی مهندسی برگزار نماید.جهت اطلاعات بیشتر باشماره تماس ۰۹۱۲۵۳۹۱۷۳۵ حاصل نمایند

‌‌‌‌مدیریت ورزش دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

۵۵۵۳۲۵۶۶