اعلام زمان اولین جلسه دفاع از پروپوزال در نیمسال دوم ۹۸-۹۷

اعلام زمان اولین جلسه دفاع از پروپوزال در نیمسال دوم ۹۸-۹۷

تعداد بازدید:۳۲۵
اعلام زمان اولین جلسه دفاع از پروپوزال در نیمسال دوم ۹۸-۹۷

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

به اطلاع دانشجویانیکه در نیمسال دوم ۹۸-۹۷ درس پایان نامه با کد ۹۹۹ را اخذ نموده اند می رساند که اولین جلسه دفاع از پروپوزال در نیمسال مذکور، روز دوشنبه مورخ ۲۰/‏۱۲/‏۱۳۹۷‬ ساعت ۳۰/۱۳ برگزار خواهد شد. لذا دانشجویان می بایست نهایتاً تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۹/‏۱۲/‏۱۳۹۷‬ پروپوزال تکمیل شده خود با فرمت صحیح (اخذ شده از سایت دانشکده مهندسی صنایع قسمت فرمهای پژوهشی) که به تایید استاد راهنما و مشاور رسیده است را به انضمام مقاله بیس و رسید گزارش پیشینه پژوهش ایرانداک به کارشناس آموزش خود تحویل نمایند.همراه داشتن CD با فرمت PDF که شامل فرمهای پروپوزال مقاله بیس رسید ایرانداک می باشد در زمان دفاع از پروپوزال الزامی می باشد.

آموزش دانشکده مهندسی صنایع -۴/‏۱۲/‏۱۳۹۷