جلسه ارائه سمینار از رساله مقطع دکتری دانشجو: مجتبی مظفری فرد

جلسه ارائه سمینار از رساله مقطع دکتری دانشجو: مجتبی مظفری فرد

۰۴ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۴:۱۷ کد : ۱۳۵۹۸ اطلاعیه های پژوهشی جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۳۵۴
جلسه ارائه سمینار از رساله مقطع دکتری دانشجو: مجتبی مظفری فرد

 

 

جلسه ارائه سمینار از رساله مقطع دکتری

 

عنوان:

 

مدلسازی تصمیم گیری گروهی ترتیبی براساس قدرت پیش بینی خبرگان در انتخاب سبد سرمایه

دانشجو: مجتبی مظفری فرد

 

استاد راهنما: جناب‌آقای دکتر اشکان حافظ الکتب

استاد راهنما: جناب آقای دکتر احمد ماکوئی

استاد مشاور: جنا ب آقای دکتر کاوه خلیلی دامغانی

 

 

 

 

تاریخ برگزاری دفاعیه: ۰۵/۱۲/۹۷ ساعت ۱۰ الی ۱۱

مکان: آمفی تئاتر