جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشددانشجو: حمیدرضا حفیظی

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشددانشجو: حمیدرضا حفیظی

۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | ۲۰:۱۵ کد : ۱۳۵۸۲ جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۳۱۸
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشددانشجو: حمیدرضا حفیظی

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان: اولویت بندی عوامل موثر بر حمل و نقل عمومی شهری و رتبه بندی سیستم های حمل و نقل توسط الگوریتم تحلیل سلسله مراتبی فازی

 

دانشجو: حمیدرضا حفیظی

 

 

 

استاد راهنما: دکتر حمید توحیدی

 

 

تاریخ برگزاری دفاعیه ۲۸/۱۱/۹۷ ساعت ۴۵/۱۲ الی ۴۵/۱۳

مکان: آمفی تئاتر