جدول برنامه حذف و اضافه نیمسال دوم ۹۷-۹۸

جدول برنامه حذف و اضافه نیمسال دوم ۹۷-۹۸

۲۵ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۴ کد : ۱۳۵۷۷ اطلاعیه های آموزشی
تعداد بازدید:۴۳۱
جدول برنامه حذف و اضافه نیمسال دوم ۹۷-۹۸

 

جدول ثبت نام حذف و اضافه نیمسال دوم ۹۸-۹۷

 

ایام حذف و اضافه

 

 

 

سال ورود

 

مقطع تحصیلی

 

 

 

شنبه

۲۷/۱۱/۹۷

 

نوبت اول و دوم

 

۹الی ۱۷

 

 

ورودی ۹۲ وماقبل

 

کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

کلیه گرایشها

 

 

یکشنبه

۲۸/۱۱/۹۷

 

نوبت اول و دوم

 

۹الی ۱۷

 

 

ورودی ۹۳

 

کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

کلیه گرایشها

 

 

دوشنبه

۲۹/۱۱/۹۷

 

نوبت اول و دوم

 

۹الی ۱۷

 

 

ورودی ۹۴

 

کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

کلیه گرایشها

 

 

سه شنبه

۳۰/۱۱/۹۷

 

نوبت اول و دوم

 

۹الی ۱۷

 

 

ورودی ۹۵

 

کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

کلیه گرایشها

 

 

چهارشنبه

۰۱/۱۲/۹۷

 

نوبت اول و دوم

 

۹الی ۱۷

 

 

ورودی ۹۶

 

کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

کلیه گرایشها

 

 

پنجشنبه

۰۲/۱۱/۹۷

 

نوبت اول و دوم

 

۹الی ۱۷

 

 

 

ورودی ۹۷

 

کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

کلیه گرایشها