تمدید مجدد زمان انتخاب واحد برای کلیه دانشجویان بدون محدودیت تعداد واحد اخذ شده

تمدید مجدد زمان انتخاب واحد برای کلیه دانشجویان بدون محدودیت تعداد واحد اخذ شده

تعداد بازدید:۴۷۴
تمدید مجدد زمان انتخاب واحد برای کلیه دانشجویان بدون محدودیت تعداد واحد اخذ شده

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند بنا به دستور ریاست محترم واحد رکورد کلیه دانشجویان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه تاریخ های ۱۶و ۱۷/‏۱۱/‏۱۳۹۷‬ باز خواهد بود و دانشجویان می توانند نسبت به تکمیل روند انتخاب واحد خود اقدام نمایند. ‌‌