اطلاعیه جلسه دفاع نهایی رساله دکتری دانشجو: پیمان قاسمی دانشجو: پیمان قاسمی تاریخ برگزاری: ۳۰/۱۰/۹۷ ساعت ۱۰ الی۳۰/۱۱

اطلاعیه جلسه دفاع نهایی رساله دکتری دانشجو: پیمان قاسمی دانشجو: پیمان قاسمی تاریخ برگزاری: ۳۰/۱۰/۹۷ ساعت ۱۰ الی۳۰/۱۱

۰۹ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۸ کد : ۱۳۵۱۶ اطلاعیه های پژوهشی
تعداد بازدید:۲۲۴
اطلاعیه جلسه دفاع نهایی رساله دکتری دانشجو: پیمان قاسمی دانشجو: پیمان قاسمی تاریخ برگزاری: ۳۰/۱۰/۹۷ ساعت ۱۰ الی۳۰/۱۱

اطلاعیه جلسه دفاع نهایی رساله دکتری

 

عنوان: مدلسازی ریاضی برای مساله مکانیابی - مسیر یابی - موجودی برا ساس تئوری بازی ها در شرایط عدم قطعیت قبل از بحران

 

 

دانشجو: پیمان قاسمی

 

 

استاد راهنمای اول: جناب¬آقای دکتر کاوه خلیلی دامغانی

 

استاد مشاور: جناب آقای دکتر اشکان حافظ الکتب

 

استاد مشاور: جناب آقای دکتر صدیق رئیسی

 

 

 

 

تاریخ برگزاری: ۳۰/۱۰/۹۷ ساعت ۱۰ الی ۳۰/۱۱

مکان: آمفی تئاتر