جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: علیرضا نصر اصفهانی تاریخ برگزاری دفاعیه۰۲/۱۱/۹۷ساعت ۱۱الی ۳۰/۱۲

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: علیرضا نصر اصفهانی تاریخ برگزاری دفاعیه۰۲/۱۱/۹۷ساعت ۱۱الی ۳۰/۱۲

۰۹ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۹:۲۲ کد : ۱۳۵۱۵ اطلاعیه های پژوهشی
تعداد بازدید:۱۶۶
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: علیرضا نصر اصفهانی تاریخ برگزاری دفاعیه۰۲/۱۱/۹۷ساعت ۱۱الی ۳۰/۱۲

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان:

طراحی و برنامهریزی شبکه زنجیره تأمین یکپارچه در ارسال فراوردههای خونی به مناطق حادثه

 

دانشجو: علیرضا نصر اصفهانی

 

 

 

استاد راهنما: دکتر هادی محمدی بید هندی

 

 

تاریخ برگزاری دفاعیه ۰۲/۱۱/۹۷ ساعت ۱۱ الی ۳۰/۱۲

مکان: آمفی تئاتر