جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: افشین رادفر تاریخ برگزاری دفاعیه۰۷/۱۱/۹۷ساعت ۱۵الی ۳۰/۱۶

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: افشین رادفر تاریخ برگزاری دفاعیه۰۷/۱۱/۹۷ساعت ۱۵الی ۳۰/۱۶

۰۹ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۹:۱۴ کد : ۱۳۵۱۰ اطلاعیه های پژوهشی
تعداد بازدید:۲۴۰
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: افشین رادفر تاریخ برگزاری دفاعیه۰۷/۱۱/۹۷ساعت ۱۵الی ۳۰/۱۶

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان:

بهینه سازی دو هدفه مدل کنترل موجودی توسط فروشنده (VMI) ، دریک زنجیره تامین چند سطحی سبز، با لحاظ کردن کمبود پس افت

 

دانشجو: افشین رادفر

 

 

 

استاد راهنما: دکتر داود محمدی تبار

 

 

تاریخ برگزاری دفاعیه ۰۷/۱۱/۹۷ ساعت ۱۵ الی ۳۰/۱۶

مکان: آمفی تئاتر