جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشددانشجو: پیام مهدی زاده تاریخ برگزاری دفاعیه۰۷/۱۱/۹۷ساعت ۱۵الی ۱۶

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشددانشجو: پیام مهدی زاده تاریخ برگزاری دفاعیه۰۷/۱۱/۹۷ساعت ۱۵الی ۱۶

۰۹ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۹:۰۴ کد : ۱۳۵۰۸ اطلاعیه های پژوهشی
تعداد بازدید:۲۰۴
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشددانشجو: پیام مهدی زاده تاریخ برگزاری دفاعیه۰۷/۱۱/۹۷ساعت ۱۵الی ۱۶

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان:

مدل دینامیکی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی

 

دانشجو: پیام مهدی زاده

 

 

استاد راهنما: دکتر محمدرضا عاطفی

استاد مشاور: دکتر میثم رافعی

 

 

 

تاریخ برگزاری دفاعیه ۰۷/۱۱/۹۷ ساعت ۱۵ الی ۱۶

مکان: آمفی تئاتر