جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشددانشجو: پریسا فیروز بخش تاریخ برگزاری دفاعیه۰۶/۱۱/۹۷ساعت ۱۰الی ۳۰/۱۱

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشددانشجو: پریسا فیروز بخش تاریخ برگزاری دفاعیه۰۶/۱۱/۹۷ساعت ۱۰الی ۳۰/۱۱

۰۹ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۹:۰۰ کد : ۱۳۵۰۷ اطلاعیه های پژوهشی
تعداد بازدید:۲۴۷
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشددانشجو: پریسا فیروز بخش تاریخ برگزاری دفاعیه۰۶/۱۱/۹۷ساعت ۱۰الی ۳۰/۱۱

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان:

ارائه یک مدل چند هدفه از مساله

P - هاب مرکز با محدودیت ظرفیت در محیط فازی برای کالاهای فسادپذیر

 

دانشجو: پریسا فیروز بخش

 

 

 

استاد راهنما: دکتر یوسف قلی پور کنعانی

 

 

تاریخ برگزاری دفاعیه ۰۶/۱۱/۹۷ ساعت ۱۰ الی ۳۰/۱۱

مکان: آمفی تئاتر