جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشددانشجو: شهرام حبیبی سرشت

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشددانشجو: شهرام حبیبی سرشت

۰۹ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۸:۵۰ کد : ۱۳۴۹۹ اطلاعیه های پژوهشی
تعداد بازدید:۲۵۲
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشددانشجو: شهرام حبیبی سرشت

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان:

تاثیر معیارهای مالی و غیرمالی بر ارزیابی عملکرد کارکنان در معاونت تجاری شرکت مخابرات ایران با استفاده از روش معادلات ساختاری

 

دانشجو: شهرام حبیبی سرشت

 

 

استاد راهنما: دکتر محمدرضا عاطفی

 

 

تاریخ برگزاری دفاعیه ۰۷/۱۱/۹۷ ساعت ۱۴ الی ۱۵

مکان: آمفی تئاتر