جلسه دفاع از سمینار مقطع دکتری دانشجو: کورش حالت

جلسه دفاع از سمینار مقطع دکتری دانشجو: کورش حالت

تعداد بازدید:۴۹۶
جلسه دفاع از سمینار مقطع دکتری دانشجو: کورش حالت

 

 

جلسه دفاع از سمینار مقطع دکتری

 

عنوان :

سیاست های موجود در تعامل زنجیره تامین سبز چند مرحله ای و دولت با رویکرد نظریه بازی ها

 

دانشجو: کورش حالت

 

 

استاد راهنما: جناب‌آقای دکتر اشکان حافظ الکتب

استاد مشاور: جناب آقای دکترمحمد کاظم صیادی

 

 

 

 

 

تاریخ برگزاری دفاعیه: ۲۴/۱۰/۹۷ ساعت ۱۶ الی ۱۷

مکان: آمفی تئاتر