جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: محمود هاشم

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: محمود هاشم

تعداد بازدید:۴۰۸
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: محمود هاشم

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان:

رتبه بندی روش های گازرسانی به مناطق دورافتاده و صعب العبور با استفاده از روش های ترکیبی تصمیم گیری با معیارهای چند گانه مطالعه موردی: مناطق جنوب استان مازندران

 

دانشجو: محمود هاشم

 

 

استاد راهنما: دکتر شهروز بامداد

 

 

تاریخ برگزاری دفاعیه ۲۴/۱۰/۹۷ ساعت ۸ الی ۹

مکان: آمفی تئاتر