جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: آریا اسکندری

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: آریا اسکندری

تعداد بازدید:۳۶۷
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: آریا اسکندری

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان:

برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای برای مکانیابی و توزیع اقلام دارویی در مدیریت بحران

 

دانشجو: آریا اسکندری

 

 

 

استاد راهنما: دکتر هادی محمدی بید هندی

 

 

تاریخ برگزاری دفاعیه ۲۵/۱۰/۹۷ ساعت ۱۴ الی ۱۵

مکان: آمفی تئاتر