جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: محسن عسکر

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: محسن عسکر

تعداد بازدید:۳۵۷
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: محسن عسکر

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان:

سنجش میزان ریسک و بازده سرمایه گذاری در یک سبد سهام در مقایسه با سبد سرمایه گذاری در بانک از طریق روش ارزش در معرض خطر

 

دانشجو: محسن عسکر

 

 

استاد راهنما: دکتر حمید توحیدی

 

 

تاریخ برگزاری دفاعیه ۲۹/۱۰/۹۷ ساعت ۱۱ الی ۱۲

مکان: آمفی تئاتر