جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: زهرا افشین

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: زهرا افشین

تعداد بازدید:۳۳۷
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: زهرا افشین

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان:

طراحی ماژول مهندسی مالی در یک سامانه برنامه ریزی منابع سازمانی ( ERP ) برای برنامه ریزی پیشرفته زنجیره تأمین شرکت های MTO وطراحی الگوریتم ارزیابی عملکرد هر ماژول با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها_ مطالعه موردی شرکت ماشین سازی شمال پیروز

 

دانشجو: زهرا افشین

 

استاد راهنما: دکتر مهرزاد نوابخش

 

تاریخ برگزاری دفاعیه ۳۰/۱۰/۹۷ ساعت ۱۱ الی ۱۲

مکان: آمفی تئاتر