جلسه دفاع از پایان نامهجلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: میلاد عبادیان مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: میلاد عبادیان

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: میلاد عبادیان

تعداد بازدید:۳۸۹
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: میلاد عبادیان

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان:

شناسایی عوامل تاثیر گذار ب ر پذیرش بانکداری الکترونیک با استفاده از روش معادلات ساختاری (مطالعه موردی بانک صادرات کرمانشاه)

 

دانشجو: میلاد عبادیان

 

 

استاد راهنما: دکتر سید محسن سید علی اکبر

 

 

تاریخ برگزاری دفاعیه ۰۷/۱۱/۹۷ ساعت ۱۱ الی ۱۲

مکان: آمفی تئاتر