دانشجو: علیرضا حیدری جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

دانشجو: علیرضا حیدری جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

تعداد بازدید:۲۹۱
دانشجو: علیرضا حیدری جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان:

شناسایی و رتبه بندی شاخص های مالی و غیر مالی بر مبنای روش های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: شعب بانک ملت استان تهران)

 

دانشجو: علیرضا حیدری

 

 

استاد راهنما: دکتر حسن غضنفری

 

 

تاریخ برگزاری دفاعیه ۰۸/۱۱/۹۷ ساعت ۱۱ الی ۱۲

مکان: آمفی تئاتر