جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:یاسمن اکبرزاده

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:یاسمن اکبرزاده

تعداد بازدید:۲۵۷
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:یاسمن اکبرزاده

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان:

پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روشهای داده کاوی

 

دانشجو: یاسمن اکبرزاده

 

 

استاد راهنما: دکتر شهروز بامداد

 

 

 

تاریخ برگزاری دفاعیه ۲۴۱۲/۱۰/۹۷ ساعت ۰۹ الی ۱۰

مکان: آمفی تئاتر