جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: گلنوش بابایی

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: گلنوش بابایی

تعداد بازدید:۳۳۶
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: گلنوش بابایی

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان:

توسعه مدل وام دهی peer-to-peer با رویکرد ترکیبی سنجش سود و ریسک

 

دانشجو: گلنوش بابایی

 

 

استاد راهنما: دکتر شهروز بامداد

 

 

 

تاریخ برگزاری دفاعیه ۲۴/۱۰/۹۷ ساعت ۱۰ الی ۱۱

مکان: آمفی تئاتر