جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: مهسا آقا شاهی

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: مهسا آقا شاهی

تعداد بازدید:۳۹۲
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: مهسا آقا شاهی

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان:

توسعه مدل پیش بینی قیمت بیت کوپن با استفاده از روش های شبکه عصبی و داده کاوی

دانشجو: مهسا آقا شاهی

 

 

استاد راهنما: دکتر شهروز بامداد

 

 

 

تاریخ برگزاری دفاعیه ۲۴/۱۰/۹۷ ساعت ۱۵ الی ۱۶

مکان: آمفی تئاتر