جلسه ارائه سمینار رساله دکتری دانشجو: محمد تیموری

جلسه ارائه سمینار رساله دکتری دانشجو: محمد تیموری

تعداد بازدید:۳۶۲
جلسه ارائه سمینار رساله دکتری دانشجو: محمد تیموری

 

جلسه ارائه سمینار رساله دکتری

 

 

عنوان :

مدلسازی ریاضی مکان یابی تجهیزات حمل و نقل هوشمند در شبکه راه ¬ ها جهت برآورد ماتریس مبداء

 

دانشجو: محمد تیموری

 

استاد راهنمای اول: آقای دکترمجید شیخ محمدی

 

استاد مشاور اول : جناب آقای دکتر علی حسین زاده کاشان

 

تاریخ برگزاری: ۲۴/۰۹/۹۷ ساعت ۱۰

مکان: آمفی تئاتر