جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: میلاد بلوریان

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: میلاد بلوریان

تعداد بازدید:۴۱۰
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: میلاد بلوریان

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان:

سنجش پوشش ریسک بازار سرمایه با بررسی شاخص بازار سهام و دارایی های دیگر با استفاده از چندک مبتنی بر موجک

 

دانشجو: میلاد بلوریان

 

 

 

استاد راهنما: دکتر وجیهه افضلی ابرقوئی

 

 

 

تاریخ برگزاری دفاعیه ۱۹/۱۰/۹۷ ساعت ۱۵ الی ۱۶

مکان: آمفی تئاتر