جلسه پیش دفاع از رساله مقطع دکتری دانشجو: روح اله نوریان

جلسه پیش دفاع از رساله مقطع دکتری دانشجو: روح اله نوریان

تعداد بازدید:۴۴۲
جلسه پیش دفاع از رساله مقطع دکتری دانشجو: روح اله نوریان

 

 

جلسه پیش دفاع از رساله مقطع دکتری

 

عنوان : طراحی سیستم خبره ترکیبی برای کنترل ایستگاه های تقلیل فشار گاز تحت شرایط عدم قطعی

 

 

دانشجو: روح اله نوریان

 

استاد راهنما: جناب‌آقای دکتر میثم موسوی

استاد مشاور: جناب آقای دکتر صدیق رئیسی

استاد مشاور: جناب آقای دکترمجید نوجوان

 

تاریخ برگزاری دفاعیه: ۱۷/۱۰/۹۷ ساعت ۱۱ الی ۳۰/۱۲

مکان: آمفی تئاتر