جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: مهدی بخشی

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: مهدی بخشی

تعداد بازدید:۳۸۷
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: مهدی بخشی

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان:

مدلسازی ساختار تصمیم گیری مشتریان برای انتخاب برند در بازار محصولات FMCG با استفاده از تکنیک داده کاوی

 

دانشجو: مهدی بخشی

 

 

استاد راهنما: دکتر حمید توحیدی

 

 

 

تاریخ برگزاری دفاعیه ۱۶/۱۰/۹۷ ساعت ۱۱ الی ۱۲

مکان: آمفی تئاتر