جلسه پیش دفاع از رساله مقطع دکتری دانشجو: علیرضا بیرجندی

جلسه پیش دفاع از رساله مقطع دکتری دانشجو: علیرضا بیرجندی

تعداد بازدید:۳۰۸
جلسه پیش دفاع از رساله مقطع دکتری دانشجو: علیرضا بیرجندی

 

 

جلسه پیش دفاع از رساله مقطع دکتری

 

عنوان :

برنامه ریزی و کنترل پروژه با در نظر گرفتن محدودیت منابع و مسیرهای چند گانه جهت انجام بسته های مختلف کاری

 

دانشجو: علیرضا بیرجندی

 

استاد راهنما: جناب‌آقای دکتر میثم موسوی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر مهدی حاجی رضایی

 

استاد مشاور: جناب آقای دکتربهنام وحدانی

 

 

 

تاریخ برگزاری دفاعیه: ۱۷/۱۰/۹۷ ساعت ۱۵ الی ۳۰/۱۶

مکان: آمفی تئاتر