اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: آناهیتا دانشور

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: آناهیتا دانشور

تعداد بازدید:۲۸۲
اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: آناهیتا دانشور

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان : مدلسازی ساختار تصمیم گیری مشتریان برای انتخاب برند در بازار محصولات FMCG

با استفاده از تکنیک داده کاوی

 

دانشجو: آناهیتا دانشور

 

 

 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر فرشید عبدی

 

 

 

تاریخ برگزاری دفاعی ۲۵/۱۰/۹۷ ساعت ۱۴ الی ۱۵

مکان: آمفی تئاتر