جلسه ارائه کمیته راهبری از رساله مقطع دکتری دانشجو: هاشم نامور

جلسه ارائه کمیته راهبری از رساله مقطع دکتری دانشجو: هاشم نامور

تعداد بازدید:۳۴۱
جلسه ارائه کمیته راهبری از رساله مقطع دکتری دانشجو: هاشم نامور

 

 

جلسه ارائه کمیته راهبری از رساله مقطع دکتری

 

عنوان :

 

توسعه مدل سنجش کارایی صنایع فرآیندی از جنبه مهندسی برگشت پذیری با رویکرد تحلیل پوششی داده های شبکه ای و اعداد فازی نوع دوم: (مطالعه موردی صنایع پالایشگاهی)

 

دانشجو: هاشم نامور

 

استاد راهنما: جناب‌آقای دکتر شهروز بامداد

 

تاریخ برگزاری دفاعیه: ۲۵/۱۰/۹۷ ساعت ۳۰/۱۲ الی ۱۱

مکان: آمفی تئاتر